Swedishness

Allmänt / Permalink / 0
 
 
 
Visgosse var ett barnvittne under de häxprocesser som hölls i Sverige under senare hälften av 1600-talet. Pojkarna kallades för visgossar just därför att de kunde ”visa” och peka ut vilka kvinnor som var häxor.
Barnen blev angivare. Ingen gick säker. Inte ens anhöriga. Det ledde till en växande masshysteri som under åtta år av Karl XI:s regeringstid, mellan 1668 och 1676, förorsakade en stor mängd häxprocesser i Sverige.
Aron Flam hittar i den här monologen fler paralleller och analyserar tydligare än någon annan debattör varför Metookampanjen fått sådant genomslag i just Sverige.

 
 
 
 
 
Till top