Reverent Chandler: The saga of Fend

Böcker / Permalink / 0
 
 "Shield me, Maiden
With Frigia´s song.
Shield me on the Nightland plain,
With your raven´s song.
-The Chant of Reverent Arbor
 

De sju sista överlevande krigarna och mystikerna från stammen The Nords, en sorts blandning mellan vikingar och indianer, är på flykt och vedergällningsstråt mot sina förgörare The Muds.
Med sina kvinnor och barn skändade och slaktade finns det litet kvar att leva för, mer än hämnd och att bära några av folkets heligaste reliker i skydd från fienden.
Varje krigare tilldelas ett eget kapitel som målar upp den enskildes ofta fruktlösa kamp inför de attackerande horderna. Det är väldigt blodigt, ödesmättat och sällsamt vackert.
Reverent Chandler: The saga of Fend tillägnas lämpligt nog Robert E. Howard. Visst finns det stilistiska drag som känns igen den gamle mästaren, men ännu mer påminns jag om Snorre Sturlasson med Lafonds korthuggna och poetiska prosa. På många sätt är det en märklig läsupplevelse, kapitlen och de inledande dikterna blir ett slags konstverk i sig.

 
 

James Lafond är en smått maniskt produktiv författare inom flera olika genrer. Bara under 2012 skrev han hundrafyrtio artiklar och tio böcker och varje år släpps minst två-tre nya böcker. Det mesta är nonfiction på teman som boxning, strid och maskulinitet. Lafond har sedan sjuttiotalet själv varit en del av boxningsvärlden och senare även tävlat i machetestrid och liknande. I böcker som How the ghetto got my soul och Let the Weak Fall: A Guide to Urban Strife for the Misanthropic Man skriver Lafond om hur han medvetet utsätter sig själv för potentiellt riskfyllda situationer, exempelvis genom att bosätta sig i getton där få eller inga vita vågar vistas. Han har även skrivit drösvis med artiklar och minst en bok om ovan nämnde Robert E. Howard. 
Med andra ord är James Lafond definitivt en författare som jag kommer att återvända till, så snart tid och kassaflöde tillåter.
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Till top