Werwolf

Musik / Permalink / 0
 
 

”Vi varulvar anser det vara vår högsta plikt att döda genom att använda oss av alla tänkbara metoder och krigslister i skydd av nattens mörker. Smygandes genom städer och byar, som vargar, gåtfulla och ljudlösa. ”

Werwolf bildades 1944, bara året innan tysklands fullständiga kollaps och hann egentligen aldrig utvecklas eller nå egentliga framgångar med att operera bakom fiendens linjer, jämfört med många andra partisangrupperingar.
Medan den såkallade Radio Werwolf mest innehöll uppmaningar till motstånd och fanatism av propagandaministern Joseph Goebbels så initierades bildandet av själva partisanorganisationen Werwolf av SS-chefen Heinrich Himmler. Mycket handlade om att mobilisera de förlorade delarna av tyskland, både genom radiosändningarna och genom att sända in soldater som skulle samverka med de ockuperade medborgarna, något som inte alltid var det lättaste då krigströttheten var stor. 
Det finns exempel på när Werwolf-förbanden genomförde lyckade attacker, bl.a. det propagandistiskt framgångsrika mordet på borgmästaren i det ockuperade Aachen.

 

 

“Of course, people can misunderstand whatever they want, but if we had done a movie about certain subjects I don't think people would have misunderstood. People choose to misunderstand because they are idiots, and that's the basic thing - the world is filled with retards who choose to see different things. The same with all kinds of art, even with old paintings. You can see a lot of things in it, but it's up to everybody to take it for what it is."

Werwolf tog inspiration från boken Der Wehrwolf av Hermann Löns. Boken handlar om den enkle bonden Harm Wulf som under det trettioåriga kriget bildar en partisangerilla för att hämnas sin mördade familj. Der Wehrwolf publicerades 1910 men återtrycktes och blev en storsäljare i nazityskland, redan före krigets utbrott.
Partisankrigföring har långa rötter och har förekommit i en eller annan form i alla former av krig och ockupationer. Så även idag.
Svårigheten, både när det gäller exempelvis Werwolf såväl som diverse moderna rebellgrupper, är att avgöra huruvida dessa är understödda av en stat eller opererar självständigt mot ockupationsmakten.
Det gick rykten om att vissa Werwolf-förband fortsatte sin verksamhet ända fram till 1947 med allt från socker i tanken på de allierades fordon till att utföra sprängdåd mot röda armén. Samtidigt kan det ju lika gärna ha handlat om autonoma grupper av tyskar som slog sig i samman för enskilda aktioner.  

 

 

 

 

 

 

Till top