God natt... för gott

Böcker / Permalink / 0
 

 
Experts in ancient Greek culture say that people back then didn’t see their thoughts as belonging to them. When they had a thought, it occurred to them as a god or a goddess giving them an order. Apollo was telling them to be brave. Athena was telling them to fall in love. Now people hear a commercial for sour cream potato chips and rush out to buy.

 

Carl Streator är en journalist med ett plågat förflutet som av sin chef tilldelas uppgiften att göra en reportageserie om plötslig spädbarnsdöd. På en av de första sorgdrabbade spjälsängar Carl snokar  upp, finner han något som på ett olustigt vis triggar hans eget minne: en bok full med godnattsagor och barnkammarrim uppslagen på sidan 27. Strax därefter efter, hittar han samma bok i nästa olycksdrabbade hem... Liksom i nästa.

Samtidigt märker Carl att den speciella versen är svår att få ur hjärnan, och att det snart räcker att han tänker raderna riktade åt någons håll, för att de ska falla döda ner.

Tillsammans med en mäklare, specialiserad på att sälja hemsökta bostäder, hennes hippie-assistent Mona som är en så kallat spiritiskt sökande själ och dennes pojkvän, en cynisk ung rebell vid namn Oyster som drömmer om människorasens välförtjänta undergång, ger sig Carl ut på irrfärder land och rike runt på jakt efter kopior av boken som innehåller den dödliga vaggvisan.  


 Old George Orwell got it backward.

Big Brother isn’t watching. He’s singing and dancing. He’s pulling rabbits out of a hat. Big Brothers busy holding your attention every moment you’re awake. He’s making sure you’re always distracted. He’s making sure you’re fully absorbed.

He’s making sure your imagination withers. Until it’s as useful as your appendix. He’s making sure your attention is always filled.

And this being fed, it’s worse than being watched. With the world always filling you, no one has to worry about what’s in your mind. With everyone’s imagination atrophied, no one will ever be a threat to the world.

 

Chuck Palahniuk har med Lullaby gjort ytterligare en sällsynt lyckad så kallad sidvändare. Formatet är kompakt, knappt 250 sidor med korta och hårdkokt skrivna kapitel med iakttagelser som tänjer och utmanar tanken.

Det är inte det enda som känns igen från favoriter som Rant, Snuff eller Fight Club. Till exempel så är figuren Oyster snarlik Tyler Durden i sin oförsonliga civilisationskritik och motståndsfilosofi.

Få andra rör sig i de gränsland Palahniuks rör sig, med humor svartare än det mesta och den märkligt logiska mixen av konspirationsteorier, folksägen och udda fakta och anekdoter som lika gärna kunde varit klintbergare. Och vem vet, kanske är det så också? 
Finns även på svenska med titeln Gallring. Ett absolut måste. 

Some witches write their spells in runes, secret coded symbols. According to Mona, some witches write backward so the spell can only be read in a mirror. They write spells in spirals, starting in the center of the page and curving outward. Some write like the ancient Greek curse tablets with one line running from left to right, then the next running right to left and the next, left to right. This, they call the boustrophedon form because it mimics the back-and-forth pacing of an ox tied to a tether. To mimic a snake, Mona says, some write each line so it branches in a different direction.

The only rule was, a spell has to be twisted. The more hidden, the more twisted, the more powerful the spell. To witches, the twist themselves are magical. The draw or sculpt the magician-god Hephaestus with his legs twisted.

The more twisted the spell, the more it will twist and hobble the victim. It’ll confuse them. Occupy their attention. They’ll stumble. Get dizzy. Not concentrate. The same as Big Brother with all his singing and dancing.


 
 
 
 
 
 
 
 
Till top