Ortsnamn & Associationer

Allmänt / Permalink / 2

Sumprunkare, handtralla, rackare - ord som man idag förknippar med något annat än vad de egentligen betydde ursprungligen. Därför är det kanske inte så konstigt att Slem ville byta namn till Salem, eller att invånare i Porrajärvi eller Runkesten ibland kan få sig sina gliringar.
En av de mest intressanta artiklarna i senaste Språktidningen var just runt ortsnamn som lett till konflikt, omröstningar och i vissa fall namnbyte. Ett ämne som emellanåt väcker heta känslor, det låter till exempel märkligt att det nekade bytet från Hunflen (dalarna) till Hundflen lett till hot mot personal från Lantmäteriet, medan proteststormen kring Kvarteret Negern i Karlstad känns desto mer befogat. (kvarteret bytte slutligen namn till Tingvallastaden)
Roligast blir det dock med ortsnamnet Fjuckby norr om Uppsala, där en inflyttad textilkonstnärinna startade ett upprop i syfte att byta ortsnamnet till Fjukeby. Anledningen var att Fjuckby "rent spontant och återkommande leder till associationer gällande vissa könsrelaterade aktiviteter". Lantmäteriet fixade till sist en omröstning bland boende på orten - och de som önskade namnbytet fann sig nedröstade med 12 mot 215 röster. Fjuckbyborna var nöjda med sitt associativa ortsnamn. Men gissa vad den inflyttade textilkonstnärinnan hette?
Katriina Flensburg.Till top