Galgträd

Dikt och Rim / Permalink / 0

 

 

Från vägg till vägg i glipor av gryning

Jag räknar stegen

Såsom klangen från klocktornet

Utmäter min tid

 

Bind mig en galge mot himmelen rest

Men rotad i jord

Jag vill sträcka ut ryggen och se ner på andra

För omväxlings skull

 

Den knotiga armen som med spretande fingrar

Högt håller min dom

Likt fallmogen frukt ska jag belasta och tynga

Grenverket ned

 

Så slätt är det cellgolv där jag nöter min häl

Och tappar mina ord

Inga ofödda släkten anropar min penna

I den bortdöda värld

 

Av vind vill jag röras i cirkel och pendel

Stillsamt omkring

Medan jag av krypet och korpen ihålig äts

 Och skrumpnar i solsken

 

 

 

 

 

 

 

Till top