Exorcism

Dikt och Rim, exorcera, exorcism, folkhem, välfärd / Permalink / 0
 
 
 
 
Har nån slagit in en kil i ditt kollektiv
Känner du dig inte hemma i denna tid
Fanns verkligen en svunnen välfärdsutopi
Eller möglar minnet bort i långvårdens fantasiSanerande manöver av van maskinist
När du försöker precisera vad du mist
I detta överskott som likväl bringar brist
Bär du en järnblack eller bling-bling runt din vristVissna blomsterfång sticks i brand
Kistlock förseglas av sträva band
I latlort smörjs en redan solkig hand
Så tärs på välståndsrot med vargul girig tandEn exorcism av de som är till last
Med ett pimpat krucifix av plast
Betvinga den atlaskota som inte brast
Skallen snurras och slängs i allt tvärare kast 
 
 
Till top