Yes men - fix the world

Film / Permalink / 4

Suveränt underhållande dokumentär. Animationerna, humorn och tempot påminner om Michael Moore men bättre då man slipper den korpulente och gråtmilda linslusen ifråga. Att det som sägs kanske inte är mycket nytt under solen gör inte så mycket, så länge angreppsvinkeln känns så pass hårtslående som hos Yesmännen. Och nog är det förvånande hur lätt det de nästlar sig in i konstellationerna med enkla medel.
När de genom en enkel bluff sänker storkoncernen Dows aktiekurs genom golvet, är det svårt att inte jubla. Plötsligt får jag för mig att den där tanken om den draklika finanskolossen kanske ändå är sann; att trots att den reser sig enorm och pansarklädd är dess fundament inget annat än lucker jord.
Poröst och slipprigt.Änkedrottning

Dikt och Rim / Permalink / 0

Hon rör sig längs med marken
men svävar tre fot opp
Änkedrottning, aftonhora
Slisk och slem som snigelspår


Med avkomman intill sig
Avlad ur hennes kropp
Ord som klibbar klistrar
Härnäst du själv i skamvrån står


Under spirans gyllne skugga
Ett skimmer till behag
Där lismande lakejer
så följsamt håller hov


Ingen eld mot köld eller lä i storm
för skröplig, sänkt och svag
Vem vågar bära vittne
När enad kår sjunger charaden lov


Änkedrottning spinner väv
Ett falskmynt fjätterfång
Intrigerna omgärdar
inhägnar dina ord


Inga ränker mer rannsakas
Du kölhalas än en gång
Spaltmeter av osannheter
när det vittras jungfrublod


En härskarkrona tung
Hon bär den lätt
Ingen solkig smuts berör
hennes bleka klänningsfåll


Några få smörjer sitt krås
En trälvärlds blod och svett
Så många röster ändå samma talan
De gnabbas och de kivas
lydigt spelar de sin roll


4-ever free

Musik / Permalink / 4
Do you believe
all the things they say
about freedom in their society
Don't let them fool you
Take a better look and you´ll see
Modern slavery

One day will come
And you will be forever free

You´re a victim of society
And it seems there's nothing you can do
You got the right
yeah the right to choose
But you lose
No matter what you do

Count you blessings
It could be worse
That's all
I ever hear them say
Despite the fact we live in liberty
I'm a prisoner
Until the day I die


Till top